Nhờ mọi người tìm giúp bài hát: Noi gương Mẹ" của tác giả Cao Bằng
(File có hợp âm càng tốt)

Noi gương Mẹ sống khiêm nhường, cất bước đi trên một con đường....

Xin cảm ơn!