01. DÂNG LỜI TẠ ƠN
Sáng tác: Thế Thông
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Audio player

--->DOWNLOAD<---02. 50 NĂM SINH NHẬT GIÁO PHẬN
Sáng tác: Mai Nguyên Vũ
Trình bày: Diệu Hiền
Audio player

--->DOWNLOAD<---03. 50 NĂM XUÂN TƯƠI THẮM LỘC TRỜI
Sáng tác: An Lệ Thanh
Trình bày: Xuân Trường
Audio player

--->DOWNLOAD<---04. CHUNG LỜI NGỢI CA
Sáng tác: Lm. Vũ Đức Hiệp
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Audio player

--->DOWNLOAD<---05. MỪNG NĂM THÁNH KIM KHÁNH
Sáng tác: Nhật Minh
Trình bày: Quyết Thắng
Audio player

--->DOWNLOAD<---06. NĂM THÁNH HỒNG ÂN
Sáng tác: Hồng Việt
Trình bày: Lam Phương
Audio player

--->DOWNLOAD<---07. MÁI ẤM TÌNH YÊU
Sáng tác: Xuân Hòa
Trình bày: Uyên Di
Audio player

--->DOWNLOAD<---08. LỜI TẠ ƠN
Sáng tác: Nt. Trinh Nguyên
Trình bày: Minh Khoa, Bích Huyền, Hoàng Kim
Audio player

--->DOWNLOAD<---09. 50 NĂM HỒNG ÂN
Sáng tác: Thế Thông
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Audio player

--->DOWNLOAD<---10. LỄ DÂNG TẠ ƠN
Sáng tác: Mai Nguyên Vũ
Trình bày: Thanh Sử
Audio player

--->DOWNLOAD<---11. GIÁO PHẬN TẠ ƠN
Sáng tác: Lm. Nguyên Lễ
Trình bày: Tốp ca
Audio player

--->DOWNLOAD<---12. HÒA KHÚC TẠ ƠN
Sáng tác: Thế Thông
Trình bày: Diệu Hiền
Audio player

--->DOWNLOAD<---13. HỒNG ÂN THIÊN CHÚA
Sáng tác: Hải Linh
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Audio player

--->DOWNLOAD<---14. NĂM THÁNH ĐÃ VỀ
Sáng tác: Thế Thông
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Audio player

--->DOWNLOAD<---