VATICAN.

Sáng 13-11-2008, ĐTC đã tiếp kiến tổng thống cộng hòa Brazil, ông Luiz Ignacio da Silva, nhân dịp Tòa Thánh và Brazil ký hiệp định quốc tế với nhau.

Tổng thống Ignacio da Silva, quen được gọi là ”Lula”, năm nay 63 tuổi (1945), vốn là một lãnh tụ công đoàn, đắc cử tổng thống Brazil lần đầu hồi năm 2002 với 61% số phiếu, và tái cử hồi năm 2006 với 60% số phiếu. Ông đã gặp ĐTC Biển Đức 16 khi ngài viếng thăm Brazil lần đầu tiên ngày 10-5-2007.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp ĐTC, tổng thống Lula đã gặp ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Đức TGM ngoại trưởng Dominique Mamberti. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã trao đổi ý kiến về những vấn đề liên quan đến tình hình quốc tế và miền, đặc biệt là một số khía cạnh trong hiện tình Brazil, nhất là các chính sách xã hội nhắm cải tiến điều kiện sống của bao nhiêu người nghèo túng và sống bên lề xã hội, hỗ trợ vai trò căn bản của gia đình trong cuộc chiến chống lại bạo lực và sự suy đồi xã hội. Các vị cũng thảo luận về sự cộng tác giữa Giáo Hội và Nhà Nước để thăng tiến các giá trị luân lý và công ích, không những tại Brazil, nhưng cả tại Phi châu nữa. Sau cùng, ĐTC, tổng thống Lula và ĐHY Quốc vụ khanh bày tỏ sự hài lòng về việc ký kết hiệp định giữa Tòa Thánh và Brazil.

Đức TGM Mamberti đã đại diện Tòa Thánh, và Ông Celso Amorim, ngoại trưởng Brazil, đã ký kết hiệp định, trước sự hiện diện của Tổng thống Lula, ĐHY Quốc vụ khanh Bertone, ĐHY Claudio Hummes, người Brazil Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, và nhiều chức sắc khác của Tòa Thánh cũng như 10 quan chức của chính phủ Brazil.

Hiệp định nhắm củng cố thêm quan hệ thân hữu và cộng tác vốn có giữa Tòa Thánh và Brazil. Ngoài lời tựa còn có 20 điều khoản xác định nhiều lãnh vực, như qui chế pháp lý của Giáo Hội Công Giáo tại Brazil, việc nhìn nhận các văn bằng, giảng dạy môn tôn giáo tại các trường công lập, hôn nhân theo giáo luật và chế độ thuế khóa.
Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực sau khi hai bên trao đổi với nhau văn kiện phê chuẩn. (SD 13-11-2008)


G. Trần Đức Anh OP
Radio Vatican