Một bài ca về Cha Mẹ, kính gửi đến cả nhà
Nguyện chúc mọi sự tốt lành đến với mọi người
Con thu bằng máy tính nên hơi rè, mong cả nhà thông cảm!
Con Tiến! :)
https://soundcloud.com/nguy-n-nh-t-ti-n-2/dao-lam-con