Lung lay đức tin
Trong hành trình đời sống đức tin làm sao chúng ta tránh khỏi những lúc khủng hoảng và thử thách, cho dù đối với người tu hay đối với người sống đời thường. Có những lúc tâm hồn chúng ta cảm thấy hăng hái và sốt sắng, nhưng rồi cũng có những lúc mỗi Kitô hữu chúng ta cảm thấy tâm hồn khô khan, nguội lạnh, không còn nhạy bén với những cảm thức đức tin, không muốn gặp gỡ Chúa và suy nghĩ, cầu nguyện với Chúa. Chúng ta không muốn đọc kinh lần chuỗi, không muốn đi tới nhà thờ tham dự Thánh lễ, không muốn đi xưng tội để tâm hồn được ân sủng của Chúa gột rửa để trở nên xứng đáng hơn. Đó là những dấu hiệu cho thấy đức tin của chúng ta đang bị lung lay.

Thật vậy, lung lay đức tin là tâm thế của một tâm hồn chưa thật sự khao khát tìm kiếm Thiên Chúa. Lung lay đức tin là dấu chỉ cho thấy một người đang bị lôi kéo bởi ma quỷ, xác thịt và thế gian. Lung lay đức tin là lúc Thiên Chúa dường như xa vắng không có mối liên hệ gì với cuộc đời của mỗi Kitô hữu chúng ta. Tình trạng ấy nếu cứ kéo lê mãi sẽ làm tâm hồn chúng ta cảm thấy bất an và cứ ở lì mãi trong vũng lầy của tội lỗi. Chúng ta không cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Và tiếng nói tình yêu của Thiên Chúa không thật sự xoáy vào tận đáy lòng mỗi Kitô hữu chúng ta.

Vậy thì chúng ta không thể nào cứ ở mãi trong tình trạng lung lay đức tin như thế. Chúng ta cần khiêm tốn nhận ra những giới hạn trong tâm hồn và thành khẩn cầu xin ơn Chúa giúp sức. Không có ơn Chúa thì chúng ta không thể làm được gì. Không có ơn Chúa thì đức tin của chúng ta cứ luôn mãi gặp khủng hoảng, thử thách và lung lay. Thế nên, đức tin là một quà tặng tình yêu của ơn lành Chúa ban. Đó là một hồng ân. Hồng ân ấy xuất phát từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu chúng ta cần tình yêu nhưng không ấy để sống tốt đạo đẹp đời, để đức tin ngày một tiến triển. Mỗi Kitô hữu chúng ta cần có một đức tin chân chính và chắc chắn để sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những lần chúng con phạm tội bất xứng với tình yêu mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp sức để đức tin như là kim chỉ nam dẫn đường chỉ lối cho chúng con bước theo ánh sáng chân lý của tình yêu Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức để những khi đức tin chúng con bị lung lay không làm chúng con thất vọng, nhưng đó là dấu chỉ cho thấy chúng con đang gặp thử thách để cần Chúa, muốn gặp Chúa và suy nghĩ về Chúa nhiều hơn. Amen.


Raphael Trần Dương Tuyển
Gp. Mỹ Tho