Con lừa của tôi đâu?

Mọi người trong làng đang rất nôn nóng, rất hào hứng cho chuyến hành hương của mình, họ đang phát cuồng cho chuyến đi và tất cả đang rất cập rập cho việc chuẩn bị gói gém hành lý như trang phục và thực phẩm cho chuyến hành hương sắp đến. Tất cả mọi người trong làng đều nô nức như thế ngoại trừ Nasrudin người đang quan sát mọi người chuẩn bị cho chuyến đi.
Chẳng bao lâu, tất cả dân làng từ đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ đều rời khỏi nơi đó để đi đến Mecca. Họ ca hát và hò hét với sự phấn khích vô cùng về việc làm thế nào họ ra đi để tìm gặp Chúa. Khi họ đi được một dặm đường thì Nasrudin bất chợt cưỡi lừa đuổi theo và hô to về vài điều cấp bách có vẻ kinh khiếp.
Dân làng đã bắt lấy con lừa của Nasrudine và hỏi ông ta là chuyện gì đã xảy ra. “Tôi đang cố gắng tìm lại con lừa của tôi!, con lừa của tôi đâu?”. Nasrudine hỏi. “Tại sao vậy Nasrudine, chẳng phải anh đang cưỡi trên con lừa của anh đó sao? dân làng trả lời anh ta như thế. Anh ta nói: “Ồ, thế à? . “Thế thì tại sao các bạn lại lên đường hành hương để tìm Chúa thế?.”

St Internet