Dàn hợp xướng trẻ Công giáo Hà Nội
tham gia VietNam’s Got Talent 2016
Khán giả Việt Nam và đặc biệt là người Công giáo không khỏi bất ngờ và tự hào khi lần đầu tiên một nhóm hợp xướng Công giáo mang thánh ca đi dự thi và được chọn vào vòng chung kết.

Video Player

-->DOWNLOAD<---


Video Player

-->DOWNLOAD<---


Video Player

-->DOWNLOAD<---