tôi thấy các em bé Việt ở những nước ít người Việt thiệt thòi về giáo lý quá,có ai có tài liệu dạy giáo lý vỡ lòng cho các em nhỏ ở nước ngoài(đơn giản dễ hiểu ,vì vốn tiếng Việt của các em hơi kém) ,cho tôi xin ,rất cám ơn