BÀI CA HỌC TRÒ
Nhạc: Phan Ni Tấn – Thơ: Nguyễn Việt Nam - Thế Sơn hát

Kính thưa thầy đây bài chính tả của con,
Bài chính tả viết về nước Mỹ,
Con viết hai lần sai chữ America,
Con viết hai lần sai chữ communist,
Con viết hai lần sai chữ liberty.

Làm sao được, làm sao được, bởi anh con vừa chết?
Kính thưa thầy đây bài luận triết của con,
Mốt căn nhà và một trái phá,
Một đám cưới hồng bên cạnh một đám ma,
Một kiếp sống tàn dưới biển người no ấm,
Ôi tiếng hát nào bên lệ em tuôn mau.

Làm sao thuộc bài con học để vinh thân đời sau?
Kính thưa thầy đây là bài toán của con,
Những đường cong, đường thẳng đều có gài mìn.
Từ trong thành phố có bạn, có Mỹ, có con gái học trò,
Đường vào rừng có hầm hố cá nhân,
Đường vào đời có xương máu căm hờn!

Con đã chứng minh nhiều lần,
Đường ngoằn ngoèo qua Mỹ, qua Paris thật ngắn.
Nhưng không thể nối liền Saigon, Hà Nội.
Nhưng không thể nối liền thành phố với làng quê.
Con không đậu tú tài để đi sĩ quan Đà Lạt,
Con không đậu tú tài để thành bác sĩ, kỹ sư!

Kính thưa thầy đây bài thuộc lòng của con,
Tổ quốc Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến,
Một trăm năm Pháp thuộc, hai mươi năm đọa đầy,
Làm sao con thuộc được chuyện Kiều Nguyễn Du?

Những bài thơ mùa thu Nguyễn Khuyến,
Những bài công dân, sử địa,
Những bài học con ngại ngùng không dám đọc to trên hè phố hay những vùng ngoại ô.

Kính thưa thầy đây là quyển vở của con,
Suốt một năm chưa một tờ có chữ,
Con để dành ép khô những dòng nước mắt
Của cha con, của mẹ con, của chị con và của chính con.

Flash Player

-->Download Flash<---(Lượm)