+Cảm động những giây phút cuối cùng bên Mẹ Teresa:CẦU NGUYỆN VỚI MẸ TERESA
[Theo kinh cầu Thánh Teresa Calcutta]


Kính lạy Chúa Giêsu
Xin giúp con truyền bá
Hương thơm Ngài lan tỏa
Tới mọi nơi, mọi miền

Xin đổ vào hồn con
Tràn ngập tình yêu Chúa
Xin Ngài luôn sở hữu
Và thấm nhuần hồn con

Cả cuộc đời phàm nhân
Xin được thuộc về Chúa
Con muốn luôn chiếu tỏ
Chính Ánh Sáng của Ngài

Xin chiếu sáng con đây
Và ở trong con mãi
Vì con nhiều yếu đuối
Nên con lắm lỗi lầm

Xin cho mỗi linh hồn
Mà con đây giao tiếp
Đều có thể cảm được
Ngài đang ở trong con

Xin để các linh hồn
Luôn ngước nhìn lên Chúa
Không còn thấy con nữa
Chỉ thấy Chúa Giêsu

Lạy Thiên Chúa nhân từ
Xin ở với con mãi
Nhờ Ngài, con sáng chói
Soi đời thoát u mê

Lạy Thánh Teresa
Thiên Sứ Lòng Thương Xót
Xin giúp con yêu thật
Không tính toán, so đo


TRẦM THIÊN THU
Vui mừng chào đón Chúa Nhật 4-9-2016


+ Đừng quên Chúa Nhật 4-9-2016, trực tiếp Lễ Tuyên Thánh Mẹ Teresa Calcutta:
http://saltandlighttv.org/specialcoverage/mother-teresa