Chúng con rất mong có được thông tin về » Nhạc sỹ: Hoàng Vũ với ca khúc quen thuộc:
Nguyện Mùa Vọng
Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi

****

Quý vị có thông tin về Nhạc sĩ, xin cho chúng con với!

Kính cảm ơn!