Ps:
- Cảm ơn Nhạc sỹ
Lm. Phaolô Trần Văn Khoa đã gửi tặng TCVN album này để chia sẻ cùng ACE.
- Nếu muốn lưu giữ toàn bộ Album, xin ACE vui lòng mở từng file nhạc rồi download về máy.