Ps:
- Để ủng hộ Nhà Sản Xuất và nghe Album chất lượng cao hơn, xin ACE vui lòng mua CD tại các Nhà Sách Công Giáo.
- Nếu muốn lưu giữ toàn bộ Album, xin ACE vui lòng mở từng file nhạc rồi download về máy.