Hồng Bính xin giới thiệu cùng các bạn một số nhạc phẩm thánh ca Tin Mừng của Thiên Duyên, tức thienngadt, 1 thành viên rất quen thuộc với chúng ta trong diễn đàn thanhcavietnam.us.forum.