Ta lầm lũi đi vào trong kiếp sống
Bước lầm lì trong thế giới vòng quanh
Xoay nghiêng nghiêng mang tâm tư tuyệt vọng
Khắp tứ bề đời chỉ thấy mong manh
Nhà kia có hai người con
Hai thằng con trai cá biệt
Cộng thêm một bậc cha già
Trần gian ai người cũng biết
Nó ra đi mang theo phần tài sản
Chẳng biết làm gì ở mãi chốn phương xa
Bặt tin luôn không thấy ghé về nhà
Thì thôi thôi coi như là đã chết
Phần ta có ta ky bo cất giữ
Dẫu một đồng cũng chẳng để rơi ra
Không tình thương ta sống đời hầu hạ
Cả cuộc đời gần như là tôi tớ
Nhà cha đó là nơi ta ở trọ
Suốt cả ngày lo lắng những bon chen
Giết thời gian trong những nỗi muộn phiền
Sầu cay đắng ta đi về lặng lẽ
Muốn sinh công ta vin vào luật lệ
Thiếu từ tâm chẳng kể nỗi nhân sinh
Chết mặc ai luôn vơ vét cho mình
Mong hưởng nhờ nhỏ nhoi danh lợi thế
Nghe tin dữ trên lối bước đường về
Đời rỗi chuyện để có múa hát ca
Thân khô khan cần chi người đông thế
Nổi cơn điên nhất quyết không vào nhà
Thằng con hoang suốt một thời phung phá
Nay trở về trong yêu dấu tình cha
Ta là ai hay ta đã làm gì
Với người thân ta ra người xa lạ
Lòng hận thù át mất tiếng lương tri
Tính ghen tuông đưa ta vào cõi chết
Đời ta đó cho ta được lựa chọn
Ta vào nhà hay ta sẽ ra đi …