Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ hòa bình tại Liban
VATICAN.
ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi mọi thành phần Liban và cộng đồng quốc tế dấn thân bảo vệ hòa bình tại nước này.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 17-11-2008, dành cho tân đại sứ Liban cạnh Tòa Thánh, Ông Georges Chakib El Khoury, đến trình quốc thư. Ông năm nay 56 tuổi (1952), nguyên là một thẩm phán điều tra và từng làm giám đốc Văn phòng thông tin của quân đội Liban.

ĐTC nói: ”Do kinh nghiệm sống và sự cộng tác giữa các cộng đồng và các nền văn hóa khác nhau tại Liban, đất nước này thật là một ”kho tàng” quí giá được ủy thác cho mọi người dân Liban. Vì thế, họ có nhiệm vụ bảo tồn và phát huy kho tàng ấy để mưu thiện ích cho toàn thể quốc gia. Cũng vậy, tôi mong ước rằng cộng đồng quốc tế bảo vệ và thăng tiến giá trị của kho tàng này, và qua sự dấn thân thực sự, góp phần tránh cho đất nước Liban khỏi trở thành một khu vực cho các cuộc xung đột miền hoặc quốc tế. Như thế Liban trở thành như một phòng thí nghiệm để tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu cho các cuộc xung đột đang làm giao động miền Trung Đông từ quá lâu rồi.
Liban đã trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng kéo dài 18 tháng, trong đó có 6 tháng không có tổng thống. Cuộc khủng hoảng này kết ngày 25-5 năm nay với cuộc bầu tướng Michel Sleiman làm tổng thống Liban. Ám chỉ tới sự kiện này và những nỗ lực sau đó, ĐTC nói:

”Tôi rất vui mừng vì những cố gắng đã được toàn nước Liban và các vị lãnh đạo thực hiện trong những tháng gần đây để bình thường hóa đời sống chính trị và tất cả cac cơ cấu quốc gia. Việc bầu cử tổng thống, việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia, sự phê chuẩn đạo luật mới về bầu cử, chắc chắn tạo điều kiện cho sự đoàn kết quốc gia và góp phần kiến tạo sự sống chung đích thực giữa các thành phần khác nhau của đất nước.. Tôi cầu mong mọi người biết bỏ qua tư lợi và chữa lành mọi vết thương, dấn thấn trên con đường đối thoại và hòa giải, để đất nước Liban được tiến triển trong sự ổn định” (SD 17-11-2008)

Radio Vatiacan
G. Trần Đức Anh OP