Nguyện Chúa thương đến người dân trong vùng lũ lụt suốt dãi đất Miền Trung.

Xin Chúa đồng hành với các vị chủ chăn, những "bạn trẻ tự nguyện" đến vùng lũ giúp bà con trong cảnh túng ngặt.

Xin Chúa chúc lành và thánh hóa chương trình vận động cứu trợ NNNL MIền Trung của trang Thánh Ca Việt Nam chúng con.

http://thanhcavietnam.net/forum/show...063#post180063

Con dâng lên Chúa lời kinh đơn hèn, nhỏ bé hiệp với Lời Kinh Thống Thiết của con dân Việt Nam đến với đồng bào trong vùng lũ.

Xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nài.