Chúa Mạc Khải Kinh Chìa Khóa Thiên Đàng


CHO HAI THÁNH ELISAVE NHICHTIN VÀ THÁNH BRIGITTA


1. Kinh Chìa Khóa Thiên Đàng


2. Tác Động Tình Yêu


3. Kinh Nhật TụngLÀM DẤU THÁNH GIÁ


CHÌA KHÓA THIÊN ĐÀNG: Thông điệp của Chúa Cứu Thế, điều của Chúa mặc khải cho Thánh Elisave Nhictin và Thánh Brigitta về những sự đau đớn của cuộc tử nạn Thánh của Chúa, Chúa chúng ta Đấng Cứu Thế.Sau khi nghe những lời cầu nguyện của các tâm hồn, thánh thiện này, đã hiện ra với họ mà phán: Hỡi các chị em của Ta, hãy biết rằng Ta đã nhỏ ra cho các chị em 72,200 giọt nước mắt, 97,300 giọt máu. Trong lúc Ta hấp hối nơi vườn dầu ÔLiu Ta nhận được 1667 roi đòn trên Mình Thánh của Ta, 110 cái vả trên hai má của Ta, những kẻ mang rợ được tha hồ hành hạ Ta. Từ 24 giờ đến 15 giờ 107 đòn ở cổ, 380 đòn trên lưng, 43 đòn trên ngực, 85 đòn trên đầu, 38 đòn trên cạnh sườn, 62 đòn trên vai, 40 đòn trên cánh tay, 32 đòn trên đùi và bắp vế. Chúng đánh vào miệng Ta 30 lần, chúng nhổ nước miếng trên gương mặt quý báu của Ta 32 lần. Người ta lấy chân mà đá Ta như một kẻ phạn lọan 370 lần, người ta đã xô đẩy và làm ngã Ta xuống đất 13 lần, đã nắm tóc và lôi kéo Ta 30 lần. Khi đội mão gai đầu Ta bị chọc thủng 303 lỗ, Ta đã rên rĩ và thở dài cho anh chị em được ơn cứu độ và ơn hối cãi 900 lần. Ta đã chịu những sự hành hạ có thể làm ta chết đi được 62 lần chịu đựng những nỗi lo lắng đến cùng độ như thế Ta đã chết rồi 19 lần. Từ nơi xử án tới núi Sọ, Ta vác Thánh Giá mà bước đi 1321 bước. Đền bù lại tất cả các sự việc đó ta chỉ nhận được một cử chỉ bác ái của Thánh Verônica đã lấy khăn tay mà lau mặt Ta, chiếc khăn đã được in dấu Thánh Nhân. Ta đẫm máu quý báu của Ta. Trong khi vác Thánh Giá, Ta có một viết thương sâu bằng 3 ngón tay và xương bị lộ ra trên bả vai, vết thương này loài ngươi không ai biếtđến, đã gây cho ta nhiều khổ não và đau đớn hơn tất cả các vết thương khác Tất cả những ai vì lòng yêu mến vết thương kia, hằng ngày dâng kính Ta ba kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh sẽ được ta tha thứ. Các tội mọn, Ta sẽ không còn nhớ tới các tội trọng nữa, họ sẽ không phải chết bất ngờ. Khi đến giờ chết và không những được Đức Trinh Nữ Thánh đến thăm viếng, mà sẽ còn nhận được ơn và lòng từ bị nhân hậu nữa, và các chị em nên biết rằng vì công nghiệp vết thương kia, bất cứ họ xin cha ơn gì đi chăng nữa thì họ cũng được Ta ban cho..


*Ơn thứ nhất: Ơn đầu tiên là ơn tòan xá và ơn tha thứ các tội lỗi của Ta. *Ơn thứ hai: Ta sẽ miễn cho họ khỏi những hình phạt trong luyện ngục. *Ơn thứ ba: Nếu họ chết trước thời gian ấn định Ta sẽ cũng ban ơn như thể họ đã đọc kinh này đầy đủ kịp thời.*Ơn thứ tư: Ta ban la coi họ như Thánh Tử đạo đã đổ máu vì đức tin. *Ơn thứ năm: Là Ta sẽ từ trời xuống thế để đón các linh hồn của thân nhân họ đang bị đạo đày trong luyện ngục cho tới bốn đời, và Ta sẽ cho các linh hồn ấy hưởng vinh quanh nơi thiên đàng...chỉ cần có vài phút thôi, để hấng lấy một dòng thác lũ ân sủng, một kho tàn quý báu dường ấy...những ai không biết đọc thì đọc trong 40 ngày kinh Lay Cha và 5 kinh Kính Mừng...


KINH CẦU ĐỂ CỨU 1,000 LINH HỒN TRONG LUYỆN NGỤC Lạy Cha đời đời, cùng hợp nhất với tất cả Thánh Lễ được dâng ngày hôm nay trong tòan thế giới. Con xin dân cha máu rất quý báu Chúa Giêsu Con Trai Thiên Chúa của Cha, cho tất cả các linh hồn thánh thiện trong luyện ngục, cho các kẻ tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho các kẻ tội lỗi trong Giáo Giội hòan vũ, cho các kẻ tội lỗi của nhà con và của các thân nhân con. Amen.


KINH ĂN NĂN THỐNG HỐI Cầu cho các linh hồn đang hấp hối Chúa Giêsu phán: Kinh này phải được triệt để cầu nguyện để ta có thể cứu họ.Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa rủ lòng từ bi nhân hậu hàng tỷ tỷ và hàng triệu triệu lần. Lạy Cha Giêsu của con xin Chúa rủ lòng từ bi nhân hậu thương xót từng mỗi một linh hồng trong cơn hấp hối cho đến gày tận thế hàng tỷ tỷ và hàng triệu triệu lần. Chúng con dâng lên Cha trên trời máu quý báu và những giọt lệ máu của Chúa Giêsu cho mỗi người trong cơn hấp hối cho đẾn ngày tận thế và che phủ linh hồn ấy với máu quý báu và Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria cùng với những giọt lệ màu của Người, để kẻ thù xảo trá không còn có thể nắm giữ họ được nữa. Chúa Giêsu phán: Và Ta có thể cứu họ, các con hãy loan báo tin này đi, Ta cần những linh hồn đến Ta chịu đọc kinh này nhiều mỗi ngày. Nếu có thể được Ta cám ơn các con. Hỡi các con yêu quý. Cha Ta sẽ chúc lành cho các con, với quyền lực Thiên Chúa của Người và Ta cũng vậy, Ta chúc lành cho các con, cùng với Mẹ trên trời của các con. Amen.


KINH CỦA ĐẠO BINH THẮNG Lạy Thiên Chúa tốt lành và nhân hậu của con, Chúa đã cho con sinh ra trong thế gian này, để chịu đau khổ cho Chúa và cho các kẻ tội lỗi. Xin Chúa nhận sự đau khổ của con cho sáng ngời Thánh danh và vinh quanh của Đức Chúa Cha, cho việc cứu độ của linh hồn con và linh hồn của các người cầu xin ơn này. Lạy Chúa, xin Chúa hãy lắng nghe lời con kêu cầu vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa, sẽ lan tràn trên con, và trên tất cả mọi ngươi trong thiên hạ. Lạy Chúa Giêsu xin Chúa hãy đến ngự trong lòng con, xin an ủi các người buồn phiền, chữa lành các bệnh nhân, cứu vớt các kẻ hấp hối và làm nhẹ bớt hình phạt cho các linh hồn được chúc lành nơi luyện ngúc. Xin Chúa hãy đuổi ra xa con các tà thần xấu xa, các thiên thần phản lọan, và các linh hồn hay cám dỗ. Xin Chúa Thánh Thần cho ánh sáng của Chúa đến trong tâm hồn con và cho tất cả những ai cầu xin ơn này, đều đuợc soi sáng bởi ánh sáng Thiên Chúa. Lạy Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, ba tình yêu cứu độ ở đời này, con sẽ được tha thứ, và đời sau sẽ được sống lại. Tung hô Chúa Giêsu (Ba lần câu này) ai đọc kinh này phải được lên trời và cứu được 20 kẻ tội lỗi mỗi ngày khi đọc kinh này. Nào ta tiến lên đi cùng Đức Mẹ Maria, Mẹ chúng ta và Thập Giá (ba lần câu này).


KINH KHIÊM NHƯỜNG Lạy Chúa là tình yêu tối cao của con, con đây, con không là gì cả, không có gì là thiện, chẳng có gì là tốt lành, chẳng có nhân đức gì là trong trắng, chẳng có gì là xứng hợp với các ân huệ của Chúa. Đây con từ vực sâu thẳmg của nỗi bần cùng của con. Khi nài xin Chúa vì vực thẳm của tình nhân hậu của Chúa mà ban cho con: +Ơn được biết: và làm cho người ta biết Chúa. +Ơn được yêu và làm cho ngươi ta yêu Chúa. +Ơn phục vụ và làm cho người ta phục vụ Chúa một cách hỏan hảo, đến mức là một tạo vật khốn khổ có thể làm được và cho nguồn vinh quang của Chúa ngời sáng đến độ tuyệt vời.


Chúa Giêsu phán: Ta đóan quyết rằng: Mỗi khi một tâm hồn nào đọc kinh này với lòng khiêm nhường sâu xa thật tình, thì làm Trái Tim Ta xúc động như bị bắn bằng một mũi tên vàng, va từ vết thương nọ, sẽ trào ra một dòng thác lũ ân sủng cho chính người ấy, và cho Hội Thánh. Đấy cũng cách chuẩn bị tốt hơn cả để rước lễ. Mình Thánh Chúa truyền thông một cách dồi dào phong phú hơn cho những ai khiêm nhường. Trên đây là lời Chúa Giêsu phán cho nữ tu Béninha Consolata năm 1915. Ngày 01-10-1917 Chúa Giêsu cũng đã phán cho nữ tu Béninha những lời sau đây: Thế giới đang chạy theo đà hủy diệt của nó, nhưng ta sẽ dùng một đại hội những linh hồn dũng cảm chiến đấu dưới sự hướng dẫn của ta để ngăn chặn nó trong cuộc chạy đua say sưa chóang váng


TÁC ĐỘNG TÌNH YÊU "GIÊSU MARIA GIUSE, CON MẾN YEU XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN" Tầm quang trọng của câu kinh này rất hiệu lực. Chính Chúa Giêsu phán: Cha chỉ xin con một kinh Mến yêu này liên lỉ .Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần! Con đừng để thời giờ trôi qua vô ích, bởi lẽ mỗi một kinh Mến Yêu là một linh hôn đấy con ạ. Bởi vạy con phải biết ân hận khi con bỏ đi một lần không đọc. Con hãy giữ vững lập trường đừng bao giờ ngưng đọc: GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN. Bạn hãy hỗ trợ chúng tôi phổ biến lơi kinh vắn tắt này.


KINH NHẬT TUNG Lạy Chúa! Xin cho tâm hồn con được thư thái, sống lại cuộc đời thơ ấu, đơn sơ, thật thà không gian dối với ai, không tham lam sự trần thế, không hận thù ghen ghét, không nóng nảy, cáu giận...Vui vẽ hòa nhã hết mọi nơi. Biết mình là kẻ hèn hạ yếu đuối. Đưng tự kêu tự đắc, ở hiền lành va khiêm nhường đem sự thuận hòa đến cho mọi người. Để con được gần Chúa và được gần Chúa và được lòng Chúa. Chúa thương xót hơn. (Kinh Sáng Danh Đức Chúa Cha....3 lần) Xin cho con được sự bình an đức khôn ngoan và sức mạnh Kính mến Chúa, Yêu thương mọi người. Nhờ Mẹ xin tòan thể anh chị em tận hiến, hãy chăm chỉ và sốt sắng đọchằng ngày, Thông Điệp và Kính trong tập sách nhỏ này do chính Đức Giêsu mặckhải cho hai Thánh Nữ, để lãnh nhận HồngÂn Chúa hứa ban cho những ai đọc liên tục hằng ngày để cứu rỗi các linh hồn...Oseph.J.Marianba.AVE JESU - MARIA - GIUSE Ba kinh nguyện rất cần thiết chokẻ sắp qua đời, chúng ta nên đọc kinh thường xuyên như, những lời cầu khẩn, kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Một lần kia tại Rôma, có một Đức Giáo Hòang bị vây hãm trong tội lỗi, Thiên ChúaGiáng trên Ngài một căn bệnh rất ngặt nghèo vô phương cứu chữa. Thấy mình sắp chết, Ngày liền triệu tập cá Hồng Y, các Giám Mục, các nhà thôngthái và nói với họ: "Hỡi các bạn thân yêu của Ta, giờ đây Ta sắpphải chết, các bạn có thể giúp gì cho Ta không? nhất là trong khi Ta đáng chịu phạt muôn đời vì các tội lỗi của Ta" mọi người đều yên lặng không một ai lên tiếng cả, lúc ấy trong các vị đứng chung quanh, có một Cha Sở dọ đạo rất nhân đức, tên là Gioan tâu rằng:"Thưa Đức Thánh Cha! Tại sao Đức Thánh Cha nghi ngờ lòng thương xót của Chúa", Đức Giáo Hòang nói: "Linh mục Gioan Cha có thể giúp gi cho Ta được, vì giờ đâyTa phải chết và sợ phải đày sa hỏa ngục vì các tội lỗi của ta". Linh mục Gioan thưalại: "Con sẽ đọc ba lời nguyện cầu xin cho Đức Thánh Cha, con hyvọng Đức Thánh Cha sẽ được an ủi và sẽ nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa". Lúc ấy Đức Thánh Cha đã kiệt sức, không còn nói đượclời nào nữa. Cha Gioan và các vì Hồng Y, Giám Mục quỳ xuống và đọc một kinhLạy Cha. Sau đó cha Gioan đọc lời nguyên như sau:


LỜI NGUYỆN THỨ NHẤT: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là con Thiên Chúa Cha và là con của đức trinh nữ Maria, là ThiênChúa và là Người, Chúa đã lo buồn sợ hãi đến chảy mồ hôi máu vì chúng con trong vườn cây dầu để mang lại sự bằng an và để hiến dâng cho Thiên Chúa Cha trên trờihòng cứu rỗi con cái Chúa hấp hối này đáng Chúa xót thương ban ơn cứu rỗi,cho chúng con cầu xin. Ôi! Lạy Chúa muôn đời, nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô chúng con là con yêu dấucủa Cha, là đấng hằng sống, hằng trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH NGUYỆN THỨ HAI: Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì lòng nhân từ thương xót, Chúa đã chịu chết vì chúng con, Chúa đã phó thác hòan tòan theo thánh ý Chúa cho Thiên Chúa Cha trên trời, để mang lại sự bằng an và hiến dân cái chết cực thánh của Chúa cho Thiên Chúa Cha để giải thóat linh hồn...sắp từ giả cõi đời này và che chở cho khỏi những gì mà...đáng phải chịu vì tội lỗi của...Ôi! Lạy Thiên Chúa muôn đời, xin hãy ban cho...những điều đó, cậy nhờ Đức Kitô con Cha là đấng hằng sống, hằng trị với Cha. Cùng với Thánh Thần bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen.


LỜI NGUYỆN THƯ BA: Lạy Chúa Giêsu Kitô, là đấng đã giữ sự yên lặng để dùng miệng các tiên tri mà phá bảo. Con đã kéo Chúa đến với con qua tình yêu muôn đời của Chúa tình yêu mà đã dẫn Chúa từ trời xuống ngự vào lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Tìnhyêu mà đã dẫn Chúa từ lòng của Đức Trinh Nữ Maria vào cuộc đời bần cùng của thế giới. Tình yêu mà đã giữ Chúa 33 năm ở trần gian này và như một dấu chỉ của tình yêu vô biên. Chúa ban mình cực Thánh Chúa như của ăn thực sự và máu cực Chúa như của uống thực sự. Như là một dấu chỉ của tình yêu vô biên, Chúa đã chấp nhận trở thành một tội nhân và bị dẫn từ quan tòa này đến quan tòa khác. Như là một dấu chỉ của tình yêu vô biên Chúa đã chịu án tử hình chịu chết và chịu tán xác, đã thực sự sống lại và hiện ra với Mẹ rất Thánh, cùng với tất cả Thánh Tông đồ như là một dấu chỉ của tình yêu vô biên. Chúa đã lên trời do sức mạnh và quyền năng của chính CHúa và ngự bên hữu của Đức Chúa Cha trên trời. Chúa đã ban Thánh Thần xuống trong lòng các thánh tông đồ va trong những ai hy vọng và tin vào Chúa. Qua dấu chỉ của tình yêu muôn đời của Chúa, xin Chúa mở cửa thiên đàng và đón kẻ sắp qua đời này vào vương quốc của Thiên Chúa Cha trên trời, nhờ đó linh hồn có thể ngự trị cùng Chúa bay giờ và đời đời chẳng cùng. Amen. Trong lúc đó Đức Giáo Hòang đã tắt thở, tuy vậy Cha Gioan không tuyệt vọng mà vẫn kiên nhẫn đọc các lời nguyện đến giờ thứ ba. Bỗng nhiên Đức Giáo Hòang hiện ra tòan thân với linh mục Gioan và an ủi ngài, diện mạo Đức Giáo Hòang sáng chói như mặt trời, quần áo trắng như tuyết, ngài nói với Cha sở Gioan: "Hỡi người anh em yêu quý của Ta, trong lúc ta tưởng đã trở nên đứa con của hình phạt hỏa ngục thì nay ta đã trở thành đứa con của hạnh phúc". "Vậy khi cha sở đọc lời nguyện thứ nhất thì nhiều tội lỗi của ta liền rơi rụng khỏi ta, như mưa trên thiên quốc xuống". "và khi cha sở đọc lời nguyện thứ hai thì ta đã được sạch tội như ngươi thợ rèn luyện trong lò lửa". "Và khi cha sở đọc lời nguyện thứ ba thì ta càng được sạch tội hơn nữa. Rồi ta thấy thiên đàng mở ra và đức Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Cha". "Chúa Giêsu phán với ta rằng: "Hãy đếm tất cả các tội lỗi của con được tha, con sẽ được vào và sẽ được ở lại trong vương quốc của Cha Ta đến muôn đời. Amen". Khi nghe xong các lời này linh Gioan liền thưa: "Ôi! Lạy Đức Thánh Cha con không thể nào kể lại những chuyện này cho ai được vì họ sẽ không tin con". Đức Giáo Hòang liền nói:" Quả thật ta bảo cho Cha Gioan biết thiên của Chúa đứng cạnh bên ta và đã biết với ta những lời cầu nguyện này với những chữ bằng vàng, để an ủi tất cả những kẻ tội lỗi trên trần gian nhưng nếu ba kinh nguyện ày được đọc trên nó trong giờ lâm chung, thì tất cả tội lỗi của nó sẽ đước tha thứ, mặt dù linh hồn đáng phải chịu khổ hình trong hỏa ngục cho đến ngày phán xét chung, nó cũng sẽ được cứu rỗi "kẻ nào nghe đọc ba kinh nguyện này sẽ không qua đời bằng một cái chết bất hạnh kể cả những kẻ mà trong nhà chúng những kinh nguyện này được đọc. Bởi vậy, xin cha sở cầm lấy các kinh nguyện này mà đem đến đền thời thánh Phêrô, mà đặt nó tại nhà nguyện có tước hiệu: "Đức bà hồn xác lên trời, chắc chắn sẽ được an ủi. Người nào đã thấy mình gần kề sự chết mà đọc các kinh nguyện này hay nghe đọc nó thì sẽ được hưởng 400 năm ân tòan xá trong địa ngục vì tội lỗi nó" "đối với kẻ nào đọc các kinh nguyện này cũng vậy giờ lâm của nó sẽ được tiết lộ nó biết". Hiến dâng hai giờ cuối cùng của đời chúngta cho Đức Trinh Nữ Maria, ôi Maria con sắp mình xuống dưới chân mẹ ăn năn thống hối vì những tội lỗi của con, nhưng tràn đầy tin tưởng vào lòng nhân ái của mẹ. Lạy mẹ Maria xin mẹ hãy chấp nhận lời nguyện cầu mà linh hồn con kính dâng lên mẹ đây đó là giờ sau hết của đời con mẹ sẽ dùng tình yêu của mẹ để giúp đỡ con. Ôi! Maria hiền mẫu của con xin hiến dâng hai giờ cuối cùng của đời con cho mẹ. Xin mẹ hãy đến bên cạnh con để nhận lấy hơi thở cuối cùng của con và lúc sự chết đã chấm dứt chuỗi ngày của con trên trần gian này, thì xin mẹ hiến dâng linh hồn con cho Chúa Giêsu và nói với Ngài rằng: "MẸ YÊU THƯƠNG LINH HỒN CON" chỉ một lời đó mà thôi cũng sẽ đủ cho con được sự chúc lành của Thiên Chúa và Hồng Phúc trông thấy mẹ muôn đời trên thiên quốc con đặt tin tưởng vào mẹ, là mẹ của con và tin chắc điều này sẽ thực hiện. Ôi! Maria xin mẹ hãy cầu bàu cho chúng con là con của mẹ và dẫn đưa con đến cùng Chúng Giêsu. Amen.


*Kinh này do bậc đáng kính II EFONSO.IM.GUIRRE.ỌP


*Đọc mỗi ngày khi còn sống.


:innocent: :innocent: