Kính chào anh chị em trên diễn đàn TCVN
Hiện nay em đang rất cần beat thánh ca để chuẩn bị chương trình giáng sinh
vậy trên điễn đàn ai có beat cho em xin với ạ
em cảm ơn anh chị
( em đang cần beat : Vườn địa đàng-ACM
Thân phận lưu đầy-LM Nguyễn Thanh
Maranatha Xin Ngài Ngự đến-Huỳnh lơi, nhóm hoa giấy,HC mân côi)