Bác nào có beat bài này cho em xin ạ: http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/mua-giang-sinh-xua/
Vui lòng gửi về địa chỉ: anhdaica8x@gmail.com giúp em nhé.
Thank