Trực tuyến Thánh ca: Đêm Thánh, Đêm Lung Linh Tình Mến

Video: Câu lạc bộ Media TGP Sài Gòn

Chương trình Thánh ca Giáng Sinh 2016: "Đêm Thánh, Đêm Lung Linh Tình Mến" tại Trung tâm Mục vụ TGP, sẽ được phát trực tuyến vào lúc 19g00 thứ Sáu ngày 16-12-2016.