ace nao biet dong cat minh da lat moi thanh lap khong, cho minh xin thong tin voi, dia chi so dien thoai...