Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Cao Minh Thắng:


Các bài hát của Ns. Cao Minh Thắng trong TCVN:
- Trang PDF:
» Cao Minh Thắng (Nhạc Ngoại, lời Việt)
» Cao Minh Thắng - Flute
» Cao Minh Thắng - Piano
» Cao Minh Thắng - Violin