Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Chính Tâm:

Các bài hát của Ns. Chính Tâm trong TCVN:
- Trang Thánh Ca:
» Chính Tâm

- Trang PDF:
» Chính Tâm