Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Đặng Đình Khoa:

Các bài hát của Ns. Đặng Đình Khoa trong TCVN:

- Trang Thánh Ca:
» Đặng Đình Khoa

- Trang PDF:
» Đặng Đình Khoa