Xin chia sẻ cùng ACE Tuyển tập Thánh Ca (PDF) của Nhạc sỹ Đặng Ngọc Ẩn:

Các bài hát của Ns. Đặng Ngọc Ẩn trong TCVN:

- Trang Thánh Ca:
» Đặng NGọc Ẩn

- Trang PDF:
» Đặng Ngọc Ẩn