Thôi cơn đam mê con xin ăn năn
Cố gắng phấn đấu thống thiết sám hối
Dù đời còn nhiều tình sầu buồn phiền
Vả bởi tuổi trẻ chẳng khỏi bể khổ
Cũng ngã ngã nữa đã lỗi vẫn lỗi
Nặng nợ tội lụy phận chịu tuyệt diệt
Dương gian đang đi bao nhiêu gian nan
Chúa có biết đấy sống với yếu đuối
Thì nào còn gì tình người bàng hoàng
Của cải chẳng thỏa đủ kiểu bảng lảng
Vẫn mãi những bẫy gỡ mãi sẽ lẫn
Phận mạng nặng đọng chịu đựng tuyệt vọng
Ra đi mang theo con tim thong dong
Sống dưới huấn giới bước tới với Chúa
Tìm về Tình Ngài Tình đầy nồng nàn
Tẩy bỏ khủng hoảng tưởng thưởng để ngỏ
Huyễn ngã đã mãn những lỗi đã giũ
Sự Thật chuộc độ vọng đợi hạnh ngộ
Tâm luôn an vui lo chi tương lai
Xóa hết quá khứ sống chết với Chúa
Nhờ vào Tình Trời đường đời còn dài
Phản tỉnh cả buổi chẳng mỏi bải hoải
Dũng mãnh hỡi lưỡi hãy tĩnh giữ mãi
Tập luyện đạo hạnh trọng thị hiện tại
Đi theo Giêsu nơi Vua Yêu thương
Có sức sống mới Thánh giá Cứu thoát
Hồn tràn trề tình lòng đầy hiền hòa
Để cả thuở nhỏ mở tỏ bỏ ngỏ
Sẽ mãi vững rõ rỗi rãi giữ chỗ
Đoạn tuyệt ngộ nhận nhập sự Tuyệt Thiện.