Ai có bản nhạc nền trong phim cuộc thương khó Chúa Gieessu cho em xin.
em đang rất cần, hay ai biêt bản nhạc đó là gì không.
xin các anh chị giúp đỡ em.
em xin chân thành cảm ơn.

Hoadongnoi