Mọi người ai có beat bài Xin Vâng Remix Đàm Vĩnh Hưng cho em với ạ. Cám ơn mọi người nhiều!!