(1)Thương con thuở rất xa vời
Từ khi chưa có mặt trời mặt trăng
Khi chưa tạo tác gian trần
Người luôn ấp ủ một niềm sắt son

(2) Dâng lên Chúa đóa hoa lòng
Tỏa hương thơm ngát đượm nồng tình yêu
Tim con chỉ ước một điều
Được trong Thánh Điện sớm chiều mến tin

(3)Thương con Chúa đã đoái nhìn
Ngày đêm ban xuống muôn nghìn hồng ân
Thương con tựa núi trên ngàn
Chọn con nên bạn chung phần hiến thân