Mọi người cho hỏi trong bài Tạ ơn Chúa với Mẹ thì hát về Chúa trước hay là Mẹ trước. Cảm ơn.