Lễ Chúa nhật 12 Thường Niên A

Nhập lễ : Chúa là sức mạnh mp3

Download File


Chúa là sức mạnh

Download File


Chúa là sức mạnh

Download File


Về bên Chúa

Download File


Tôi chỉ ước trông mp3

Download File


Đáp ca : Thánh vịnh 68 mp4

Download File


Đức từ bi Chúa

Download File


Lượng cả đức từ bi

Download File


Xin nhậm lời con

Download File


Thánh vịnh 68 mp3

Download File


Thánh vịnh 68 mp3

Download File


Dâng lễ : Cuộc đời con dâng mp4

Download File


Thân lúa miến mp3

Download File


Hiến lễ cuộc đời mp4

Download File


Hiệp lễ : Đừng sợ

Download File


Con sợ ...mp4
mp3

Download File


Đừng sợ mp3

Download File


Cho con vững tin mp4

Download File


Kết lễ : Nhân chứng Phúc Âm mp3

Download File