Lễ Chúa nhật 13 Thường Niên A

Nhập lễ : Hãy reo mừng mp4

Download File


Vỗ tay lên

Download File


Vỗ tay hát mừng mp3

Download File


Hãy đến ta reo mừng mp4

Download File


Tâm tư hân hoan mp4

Download File


Đáp ca : Con sẽ ca ngợi tình thương mp4

Download File


Ca ngợi tình thương Chúa mp4

Download File


Ca ngợi Chúa muôn đời

Download File


Thánh vịnh 88

Download File


Thánh vịnh 88 mp4

Download File


Thánh vịnh 88 mp3

Download File


Thánh vịnh 88 mp3

Download File


Dâng lễ : Lễ dâng mp4

Download File


Hiến lễ yêu thương mp4

Download File


Hiến lễ con dâng mp3

Download File


Dâng Ngài mp4

Download File


Dâng trọn cuộc đời mp4

Download File


Hiệp lễ : Vác thập giá mình

Download File


Con không xứng mp4
Bè mp4

Download File


Con xin yêu mến

Download File


Có bao giờ mp4

Download File


Kết lễ : Gần lòng Mẹ mp4

Download File