Lễ Chúa Nhật 13 Thường Niên A

Nhập lễ : Ca nhập lễ 13 Thường Niên mp4

Download File


Chúa nhật 13 thường niên mp3

Download File


Chung một niềm tin mp4

Download File


Đường đi có Chúa mp4

Download File


Hát lên mừng Chúa mp3
Pk

Download File


Hãy đến tung hô mp4

Download File


Hãy reo mừng mp4

Download File


Hãy đến ta reo mừng mp4

Download File


Hãy vỗ tay nào mp4
Bè mp4

Download File


Tâm tư hân hoan mp4

Download File


Vỗ tay đi nào

Download File


Vỗ tay hát mừng mp4

Download File


Vỗ tay lên mp4

Download File


Vỗ tay lên

Download File


Đáp ca : Ca ngợi Chúa muôn đời mp4

Download File


Ca ngợi tình Chúa 2 mp4

Download File


Ca ngợi tình thương Chúa mp4

Download File


Chúa nhật 13 A thường niên mp4

Download File


Chúa nhật 13 A thường niên mp4

Download File


Con sẽ ca ngợi tình thương mp4

Download File


Con sẽ ca tụng mp4

Download File


Con sẽ luôn ca tụng mp4

Download File


Thánh vịnh 88 mp4

Download File


Thánh vịnh 88 mp3

Download File


Thánh vịnh 88 mp3

Download File


Dâng lễ : Dâng Ngài mp4

Download File


Dâng trọn cuộc đời mp4

Download File


Lễ dâng mp4

Download File


Hiến lễ con dâng mp4

Download File


Hiến lễ yêu thương mp4

Download File


Hiệp lễ : Ai muốn theo Ta mp4

Download File


Chân lý yêu thương mp3

Download File


Con không xứng mp4
Bè mp4

Download File


Con xin yêu mến

Download File


Có bao giờ mp4

Download File


Hãy sống yêu thương mp4

Download File


Nghịch lý của Tin Mừng mp3

Download File


Niềm tin sắt son mp3

Download File


Theo Chúa mp4

Download File


Theo Chúa là nguồn hạnh phúc mp3

Download File


Vác thập giá mình

Download File


Kết lễ : Gần lòng Mẹ mp4

Download File