Lễ Chúa Hiển Dung


Nhập lễ : Trong đám mây mp3

Download FileChúa biến hình mp4

Download FileLễ Chúa hiển dung

Download FileTrời xanh tường thuật

Download FileĐáp ca : Chúa Giêsu biến hình mp4

Download FileChúa hiển trị mp4

Download FileLễ Hiển Dung mp3

Download FileĐấng Tối Cao mp4

Download File


Thánh vịnh 96 Pk
Dk

Download File


Alleluia mp3

Download FileDâng lễ : Xin dâng lên mp3

Download FileTựa làn trầm hương mp3

Download FileTựa trầm hương mp4

Download FileTình Cha mp3

Download FileKhói trắng mp3

Download File


Hiệp lễ : Trên đỉnh Tabor mp3

Download FileĐưa môn sinh lên núi mp3

Download FileCùng Thầy lên núi mp3

Download FileNguồn trợ lực đời tôi mp3

Download FileXin được thấy tôn nhan mp3

Download FileChúa biến hình

Download File
Biến đổi đời con mp4

Download FileXin biến đổi con mp3

Download FileBiến hình đổi dạng mp4

Download File


Lạy Chúa uy linh

Download FileBao la tình Chúa mp3

Download FileKết lễ : Mẹ Chúa vinh quang mp3

Download File