Các bài hát lễ An táng, Cầu hồn, lễ Giỗ

Nhập lễ : Từ vực sâu mp3

Download File


Từ vực sâu mp3

Download File


Trình diện mp3

Download File


Trong gian truân mp3

Download File


Trở về cùng Chúa mp3

Download File


Xin dắt đưa con về mp3

Download File


Ngày về 1 mp4

Download File


Chúa gọi con về mp4

Download File


Xin Chúa mở cửa thiên đàng

Download File


Đáp ca : Chúa chăn nuôi tôi mp4

Download File


Tôi vươn linh hồn lên mp3

Download File


Thánh vịnh 26 mp3

Download File


Chúa là sự sống

Download File


Dâng lễ : Của lễ cậy trông mp3

Download File


Hy lễ cuối cùng mp3

Download File


Ca dâng lễ

Download File


Hiến lễ cuối cùng

Download File


Lễ dâng tha thiết mp4

Download File


Hiệp lễ :
Bao giờ mp3

Download File


Xin cho con dừng chân mp4

Download File


Kiếp bụi tro mp3

Download File


Nơi thẳm sâu mp3

Download File


Sự sống thay đổi mà không mất đi mp3

Download File


Về cõi thiên thu mp3

Download File


Người ơi hãy nhớ mp3

Download File


Thân con bụi đất mp4

Download File


Lời kinh tạm biệt mp4

Download File


Xin xót thương mp3

Download File


Hát tiễn hồn mẹ mp4

Download File


Tiễn đưa ca 2 mp3

Download File


Hát tiễn hồn cha mp3

Download File


Hy vọng vào Ngài mp3

Download File


Kết lễ : Từ chốn luyện hình mp3

Download File


Trung kiên chờ Mẹ mp3

Download File


Giã biệt ca mp3

Download File


Giã từ mp3

Download File