Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2

Nhập lễ : Hoan ca Gioan Phaolô 2 mp3

Download File


Cầu Thánh Gioan Phaolô 2 mp4

Download File


Sứ giả hòa bình mp4

Download File


Ca mừng Chân phước Gioan Phaolô 2

Download File


Khấn Thánh Gioan Phaolô 2

Download File


Đáp ca : Lễ thánh Giáo Hoàng, Thánh Mục Tử

Download File


Hãy kể cho các dân

Download File


Thánh vịnh 95 mp4

Download FileDâng lễ : Như một hiến lễ mp3

Download File


Như lễ hy sinh mp4
Bè Alto
Bè Tenor
Bè Bass

Download File


Ngạt ngào khói hương mp4

Download File


Hiệp lễ : Chúa biết lòng con mp4

Download File


Con yêu mến Ngài mp4

Download File


Mục tử ca mp4

Download File


Bài ca người mục tử mp4

Download File


Theo Ngài mp4

Download File


Thánh vịnh mp3

Download File


Đường Chúa muốn con đi mp3

Download File


Này con là đá

Download File


Xin dạy con biết yêu

Download File


Kết lễ : Chúng con hát về Người mp4

Download File


Hòa bình ân ban mp3

Download File


Những bước chân vượt qua mp4

Download File