"Thời gian trôi qua trôi qua
Tuổi xuân phôi pha phôi pha
Còn vui....Ta hãy cứ vui hỡi người"