SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Tháng 10 Năm 2017 (Từ 16-31)

MẸ MARIA

CHỈ BẢO ĐÀNG LÀNH

Ý CẦU NGUYỆN

Xin ơn cho các nhân viên làm việc và người bị thất nghiệp, để tất cả các nhân viên làm việc được tôn trọng và được bảo vệ quyền lợi, và cho người bị thất nghiệp có được cơ hội đóng góp cho công ích.

GIÁO HUẤN

Khi trình bày giáo lý về Giáo Hội - trong Giáo Hội này, Chúa Cứu Thế thực hiện cuộc cứu độ - Thánh Công Ðồng ân cần mong muốn làm sáng tỏ vai trò của Ðức Nữ Trinh trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và Nhiệm Thể, cũng như làm sáng tỏ bổn phận những người được cứu chuộc đối với Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ Chúa Kitô và Mẹ nhân loại, cách riêng Mẹ các tín hữu. Tuy nhiên, Công Ðồng không có ý đưa ra một học thuyết đầy đủ về Ðức Maria và giải quyết các vấn đề mà sự nghiên cứu của các nhà thần học chưa làm sáng tỏ trọn vẹn. Những ý kiến được tự do trình bày trong các trường phái công giáo về Ðấng có địa vị cao cả nhất trong Giáo Hội thánh sau Chúa Kitô, và cũng là Ðấng rất gần chúng ta, những ý kiến ấy đều được duy trì cách hợp pháp.

(Công đồng Vatican II, Lumen Gentium, số 54)THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH
Tháng 10 – Tháng Mân Côi là tháng đặc biệt dâng kính Đức Mẹ Mân Côi. Và trong năm nay, dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lại đặc biệt hơn nữa.

Vào ngày 13.10.1917, Đức Mẹ đã tỏ cho đoàn con cái biết Đức Mẹ là Mẹ Mân Côi. Và sứ điệp Fatima lập đi lập lại lời mời gọi “hãy siêng năng lần hạt Mân Côi”. Kinh Mân Côi là một lời kinh rất có giá trị cứu độ, có sức mạnh biến đổi, và cũng là lời kinh đã góp phần cứu nguy nhân loại nhiều lần nhiều phen như lịch sử Giáo Hội đã chứng minh.

Trong năm kỷ niệm đặc biệt này, một lần nữa sứ điệp “hãy siêng năng lần hạt Mân Côi” là một lời mời gọi tha thiết đối với con người sống trong thời đại ngày hôm nay. Tương lai của nhân loại hôm nay đang nằm trong việc người ta có lần hạt Mân Côi hay không.

Xin Đức Mẹ Mân Côi cầu thay nguyện giúp để tất cả chúng ta biết cầm tràng chuỗi mà lần hạt.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện.
1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...

5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.16.10.2017 Thứ Hai

Th. Margarita Alacoque, tn Lc 11,29-32

“Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy

dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giona” (Lc 11,29).

Như Mẹ: Có nhiều dấu lạ xảy ra xung quanh cuộc sống con người. Những dấu lạ đó như một lời nhắc nhở con người rằng mọi sự đều thay đổi, chỉ có Chúa là Đấng không hề thay đổi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa mãi mãi là Thiên Chúa của tình yêu, chẳng khi nào Chúa tính toán với chúng con cả. Vì nếu Chúa tính sổ và đòi nợ chúng con, chúng con có gì mà trả đâu! Chúa vẫn luôn làm những dấu lạ trong cuộc sống chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra những dấu lạ Chúa làm đó.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, xin Mẹ giúp chúng con luôn ý thức rằng từng hơi thở, từng nhịp đập của chúng con và tất cả những gì chúng con đang có đều là một phép lạ Chúa làm trên chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).17.10.2017 Thứ Ba

Th. Inhatiô Antiôkia, gmtđ - lễ nhớ Lc 11,37-41

“Hãy bố thí những gì ở bên trong” (Lc 11,41).

Như Mẹ: Nghi lễ thanh tẩy trước khi ăn là một nghi thức tôn giáo quan trọng đối với người Do Thái, nhưng Đức Giêsu lại không đề cao. Đức Giêsu nhấn mạnh đến sự thành tâm bên trong hơn là những hình thức bên ngoài. Đó cũng là lời cảnh báo cho tất cả người tin qua mọi thời đại, cần tránh tinh thần giả hình, vụ hình thức, nhất là trong những việc đạo đức.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tinh thần của bài Tin Mừng. Của bố thí đích thật, có giá trị tẩy rửa tâm hồn chính là thực hành đức ái đối với tha nhân. Xin cho chúng con biết trau dồi tâm hồn sao cho đẹp lòng Chúa, chứ không phải chiều theo sở thích người đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng,

xin dạy chúng con trong khi lo làm đẹp bên ngoài thì cũng phải lo làm đẹp bên trong nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).18.10.2014 Thứ Tư

TH. LUCA, thánh sử Lc 10,1-9

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” ( Lc 10,2).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chọn các tông đồ, rồi Người sai các ông ra đi khắp nơi để rao giảng về ơn Cứu Độ cho toàn thể nhân loại. Thiên Chúa cho phép con người được cộng tác vào công trình cao cả của Người. Chúng ta hãy mau mắn dấn thân cho cánh đồng truyền giáo, vì còn biết bao nhiêu người chưa một lần được nghe biết về Tin Mừng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con hiểu nỗi khát khao ơn cứu độ con người của Chúa. Chúng con cương quyết lên đường xả thân cho phần rỗi nhân loại. Xin Chúa luôn nâng đỡ và thêm sức mạnh và lòng hăng hái cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ đồng hành với chúng con trên con đường loan báo Tin Mừng. Ước gì Danh Chúa được chúc tụng trên khắp vũ hoàn này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).19.10.2017 Thứ Năm

Th. Gioan Brebeuf, Isaac Jogues Lc 11,47-54

“Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu” (Lc 11,50).

Như Mẹ: Tin Mừng hôm nay tiếp tục cho chúng ta thấy phản ứng của Chúa Giêsu trước lối sống của người đạo đức giả hình. Người thẳng thắn lên án lối sống của họ. Chúa nhân hậu, bao dung nhưng cũng rất công bình.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúng con biết mình còn nhiều thiếu sót và tội lỗi lắm. Chúng con đã vô tình “giết” chết anh chị em mình bằng những lời nói, hành động vô tâm. Xin cho chúng con biết đối xử nhân hậu với tha nhân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh éo le, bệnh tật và đau khổ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy,

xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con, để chúng con cương quyết chiến đấu chống lại những gì không thuộc về Thiên Chúa trong chúng con, tích cực tìm kiếm những giá trị cao đẹp thấm nhuần tinh thần Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).20.10.2017 Thứ Sáu

Tuần 28 TN Lc 12,1-7

“Anh em đừng sợ” (Lc 12,4).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nhắc bảo các môn đệ phải can đảm và công khai làm chứng về Chúa. Đừng sợ hãi sự bách hại của thế gian nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa, Đấng có uy quyền trên linh hồn lẫn thân xác, đời này cũng như đời sau. Và hãy tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong đời sống hằng ngày, xin cho chúng con đừng sợ hãi trước những vất vả, thử thách và bách hại của thế gian, nhưng luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa, Đấng luôn yêu thương, săn sóc chúng con như người mẹ hiền đối với con thơ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin dạy chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu Chúa: ngay cả chim sẻ Chúa còn quan tâm; phương chi chúng con là hình ảnh của Chúa, Ngài còn quan tâm đến biết bao nhiêu!

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).21.10.2017 Thứ Bảy

Tuần 29 TN Lc 12,8-12

“Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (Lc 12,12).

Như Mẹ: Chúa Giêsu không ngừng ban ơn và dạy dỗ các môn đệ để các ông có được đức tin và lòng mến mãnh liệt, và để các ông có thể vượt qua mọi gian nan thử thách. Người còn hứa ban Thánh Thần trợ giúp trong mọi biến cố, nhất là khi phải đối diện với quan quyền: Thánh Thần sẽ dạy anh em biết phải nói gì.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa Thánh Thần dường như không bao giờ ngơi nghỉ, Ngài luôn hiện diện nơi mỗi con người chúng con để nâng đỡ và soi sáng. Xin cử Chúa Thánh Thần đến với chúng con, để Người nâng đỡ chúng con biết vượt qua mọi khó khăn mà chu toàn bổn phận cũng như sứ vụ Chúa giao cho.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy,

xin Mẹ giúp chúng con luôn biết cầu xin Thánh Thần Chúa ban ơn trợ lực trong mọi lúc.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).22.10.2017 Chúa Nhật 29 – TN Năm A

Thánh vịnh tuần 1 Mt 22,15-21

“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21).

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay cho thấy, mỗi Kitô hữu đều có hai bổn phận phải chu toàn: vừa là công dân của một quốc gia, vừa là công dân của Nước Trời. Là công dân Nước Trời, chúng ta cần sống theo nguyên tắc của Đức Giêsu: “những gì của Thiên Chúa, hãy trả lại cho Thiên Chúa.” Thời gian là của Chúa, tất cả những gì ta có đều là của Chúa...

Với Mẹ: Lạy Chúa, Ngài là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cùng đích của mọi loài. Xin cho chúng con luôn biết trả lại cho Ngài điều chúng con luôn mắc nợ: đó là lòng tin tưởng, cậy trông, phó thác với tâm tình thờ phượng và tạ ơn Ngài mãi mãi muôn đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận đối với xã hội trần thế, đồng thời chu toàn bổn phận tìm kiếm Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).23.10.2017 Thứ Hai

Th. Gioan Capestranô, lm Lc 12,13-21

“Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu (Lc 12,15).

Như Mẹ: Lời Chúa dạy quả thực tuyệt vời! Không phải cứ chăm chút tích trữ cho mình thật nhiều của cải thì sẽ bảo đảm cho mình có được một cuộc sống hạnh phúc đâu! Vậy mà hầu như mọi người cứ loay hoay vất vả ra sức làm việc, vét cạn sức mình để tích trữ cho được thật nhiều tiền của. Cuối cùng hạnh phúc đâu chẳng thấy mà chỉ thấy tai ương hoạn nạn, bệnh tật và khổ đau.

Với Mẹ: Chúa ơi, chúng con dường như quên rằng của cải ở đời này chỉ là những cái chóng qua, xin cho chúng con biết tìm kiếm những của cải không bao giờ hư hoại, đó là Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng,

xin Mẹ giúp chúng con biết khôn ngoan tích trữ của cải đích thực, đó là lo tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).24.10.2017 Thứ Ba

Th. Anton Maria Claret, gm Lc 12,35-38

“Hãy thắt lưng cho gọn,

thắp đèn cho sẵn” (Lc 12,35).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình bày giáo huấn của Đức Giêsu về tinh thần sẵn sàng, tỉnh thức chờ đợi Chúa đến vào ngày sau hết. Tỉnh thức bằng cách luôn sống trong ân nghĩa Chúa, xa tránh dịp tội, chừa cải tội lỗi. Sẵn sàng bằng những việc lành để chuẩn bị cho sự sống đời sau. Ai sẵn sàng như vậy là người có phúc vì Nước Trời thuộc về họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, “thắt lưng” là tư thế của một người đang làm việc, đang sẵn sàng. Xin cho chúng con luôn biết thanh tẩy đời sống và thánh hóa bản thân như một trách nhiệm mà người Kitô hữu phải chu toàn mỗi ngày để làm vinh danh Chúa và nêu gương sáng cho tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin hướng dẫn chúng con tích cực và kiên trì làm việc lành phúc đức hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).25.10.2017 Thứ Tư

Tuần 29 TN Lc 12,39-48

“Hãy sẵn sàng” (Lc 12,39).

Như Mẹ: Dụ ngôn “người quản lý trung tín” trong bài Tin Mừng dạy chúng ta về thái độ tỉnh thức, sẵn sàng bằng cách kiên trì và trung tín trong trách nhiệm của mình. Việc bảo vệ phần rỗi đời đời là việc phải làm liên tục và bền đỗ. Sẵn sàng làm việc bác ái, sẵn sàng từ bỏ cái tôi ích kỷ, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi mời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con là những “quản gia” của Chúa. Tất cả những gì chúng con có: sự sống, tài năng, sức khỏe đều là ơn Chúa tặng ban để làm sáng danh Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho chúng con và tha nhân. Xin cho chúng con biết sử dụng ân ban của Chúa như những quản gia trung tín và khôn ngoan.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn,

xin dạy chúng con biết chu toàn bổn phận của mình là nhận ra và sống thánh ý Chúa mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).26.10.2014 Thứ Năm

Tuần 29 TN Lc 12,49-53

“Thầy đến để ném lửa vào mặt đất” (Lc 12,49).

Như Me: Qua cách Chúa Giêsu nói, chúng ta cần hiểu rằng Lửa mà Ngài ném vào mặt đất là Tình Yêu có tác dụng thanh luyện mọi sự. Vì Ngài muốn cho con người nên thánh thiện và hạnh phúc. Ngài đã thanh luyện chúng ta bằng cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Ngài. Từ đó mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, là kỷ nguyên của hạnh phúc.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con quá bội, yêu đến hy sinh cả mạng sống mình. Xin cho loài người chúng con biết đáp lại tình Chúa bằng một lòng tin sắc son và một lòng mến nồng nàn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin Mẹ dạy chúng con dám sống hết mình cho niềm tin vào Chúa, xin cho các tội nhân biết tìm đường về bên Chúa để được Ngài mến yêu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

27.10.2014 Thứ Sáu

Tuần 29 TN Lc 12,54-59

“Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét” (Lc 12,56).

Như Mẹ: Chúa Giêsu có ý trách người Do Thái giỏi tiên đoán, biết nhận ra cảnh sắc đất trời, nhưng lại không nhận ra những thay đổi trong thời đại của mình. Nhận ra những dấu chỉ thời đại, để biết mà thay đổi cho phù hợp với ơn gọi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mọi biến cố trong đời sống đều ẩn chứa Thánh Ý của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra Chúa trong những dấu chỉ của thời đại, biết cải thiện đời sống và sống xứng đáng với những ân huệ mà chúng con đã nhận được.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin Mẹ chỉ dạy chúng con học theo gương Mẹ, luôn hướng đến và tìm ra Thánh Ý Chúa trong cuộc hành trình mà chúng con đang tiến bước.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).28.10.2014 Thứ Bảy

TH. SIMON & GIUĐA - lễ kính Lc 6,12-19

“Người chọn mười hai ông

và gọi là Tông đồ” (Lc 6,13).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình thuật việc Đức Giêsu chọn mười hai Tông đồ, làm nền tảng xây dựng Hội Thánh. Thật vậy, Thiên Chúa có thể biến những đức tính, khả năng tự nhiên của mỗi người trở thành dụng cụ đắc lực trong việc xây dựng Hội Thánh trần thế và làm cho Danh Chúa ngày một cả sáng hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con là con cái trong Giáo Hội, nhưng lại đầy khác biệt và thậm chí yếu đuối tội lỗi. Xin thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con biết hiệp nhất và liên đới với các đấng bậc để góp phần xây dựng Hội Thánh như‎ Chúa muốn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin dạy chúng con biết noi gương hai thánh Tông đồ luôn bền đỗ trong ơn gọi và trung kiên với ân nghĩa Chúa đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).29.10.2014 Chúa Nhật 30 – TN Năm A

Thánh vịnh tuần 2 Mt 22,34-40

“Yêu người thân cận

như chính mình” (Mt 22,39).

Như Mẹ: Ơn gọi của Kitô hữu là phải chu toàn giới luật “mến Chúa, yêu người.” Đó là hai khía cạnh không thể tách rời trong đời sống người Kitô hữu. Chỉ khi nào chúng ta bắt đầu yêu thương chính mình, chúng ta mới có thể bắt đầu yêu thương tha nhân. Và tình yêu đối với tha nhân là dấu chứng sống động nhất về tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con yêu thương tha nhân, nhưng dường như chúng con chỉ biết yêu chính mình. Xin Chúa đặt để vào trái tim chúng con tình yêu và sức mạnh của Ngài để chúng con biết đón nhận tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin giúp chúng con sống tình huynh đệ với tha nhân trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).30.10.2014 Thứ Hai

Tuần 30 TN Lc 13,10-17

“Bà đã được giải thoát” (Lc 13,12).

Như Mẹ: Đức Giêsu dạy chúng ta hiểu ý nghĩa đích thật của lề luật là để phục vụ con người. Luật bác ái phải là luật ưu tiên. Tình yêu đối với Thiên Chúa phải được thể hiện ngang qua tình yêu đối với con người. Vì vậy, người Kitô hữu cần sống tinh thần ngày Chúa Nhật bằng những việc phụng thờ và những việc bác ái cụ thể.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa chữa bệnh vào ngày sabát, chứng tỏ Ngài muốn dành ưu tiên luật bác ái trên các lề luật khác. Xin cho chúng con biết sống tinh thần của Chúa, luôn biết thực thi bác ái đối với những người xung quanh.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, tình thương của Chúa luôn đi bước trước, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết mau mắn phục vụ cách vô vị lợi tất cả những ai cần đến sự giúp đỡ của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).31.10.2017 Thứ Ba

Tuần 30 TN Lc 13,18-21

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện hạt cải, người nọ lấy gieo trong ruộng mình” (Lc 13,19).

Như Mẹ: Hôm nay Chúa Giêsu đã dùng hạt cải nhỏ bé này để nói về Nước Trời. Qua đó, Người muốn nhắc nhở chúng ta rằng không phải những việc lớn lao, vĩ đại mới làm nên Nước Trời nhưng Nước Trời ở trong những tấm lòng đơn sơ nhỏ bé, chân thành và khiêm hạ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả mọi việc, dù nhỏ bé tầm thường đến đâu, nhưng nếu chúng con làm vì tình yêu Chúa và vì tha nhân, thì những việc đó đều trở thành có giá trị cứu độ. Chúng con quyết tâm sống vì Chúa bằng những công việc nhỏ bé hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin Mẹ giúp chúng con luôn kiên trì làm những điều nhỏ bé, nhưng tin tưởng rằng sẽ được Chúa ban thưởng công phúc lớn lao.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).