BQT-TCVN vừa nhận được sự ủng hộ của nhạc sỹ Vinam
Số tiền là 500.000VND (Năm trăm nghìn đồng)
Thay mặt BQT-TCVN chân thành cảm ơn nhạc sỹ Vinam
Xin chúc nhạc sỹ và gia đình luôn an bình trong Chúa.

Thân mến!