SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Tháng 11 Năm 2017 ( từ ngày 01-15)
MẸ MARIA

SINH CHÚA TẠO THIÊN LẬP ĐỊA
Ý CẦU NGUYỆN

Xin cho Kitô hữu ở Á Châu để các Kitô hữu ở Á Châu, bằng chứng từ Phúc Âm ở lời nói và việc làm, có thể cổ võ việc đối thoại, hòa bình và hiểu biết nhau, nhất là với những tín hữu thuộc các tôn giáo khác.

GIÁO HUẤN

“Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước, và Thánh Truyền đáng kính, trình bày ngày một sáng tỏ hơn vai trò của Mẹ Ðấng Cứu Thế trong nhiệm cuộc cứu rỗi và đưa vai trò ấy ra cho chúng ta chiêm ngắm. Thực vậy, các sách Cựu Ước thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới được chuẩn bị cách tiệm tiến. Các tài liệu tiên khởi này, như Giáo Hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mạc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh người nữ, Mẹ Ðấng Cứu Thế. Theo ánh sáng mạc khải ấy, người nữ này đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà Tổ Tông đã nhận được sau khi phạm tội (x. St 3,15). Cũng thế, Ngài là Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel (x. Is 7,14 so sánh với Mik 5,2-3; Mt 1,22-23). Ngài trổi vượt trên các người khiêm hạ và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau đêm dài mong đợi lời hứa được thực hiện, với Ngài, người Thiếu Nữ cao sang của Sion, thời gian đã nên trọn và Nhiệm Cuộc mới được thiết lập: khi Con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi Ngài để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm của thân xác Chúa.”

(Công đồng Vatican II, Lumen Gentium, số 55)THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH
Trong tháng 11 này, người tín hữu được mời gọi dâng lễ, lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục.

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một truyền thống tốt đẹp đối với người Việt. Nhớ công sinh thành dưỡng dục để ghi nhớ công ơn không chỉ là một nét đẹp mà còn là một bổn phận thiêng liêng. Đối với người tín hữu công giáo, Tháng 11 là tháng dành để nhớ ơn các bậc tiền nhân bằng cách dâng thánh lễ, lần hạt Mân Côi, hy sinh để cầu nguyện cho các ngài. Thiên Chúa là Cha nhân từ, luôn lắng nghe những lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta, Ngài sẵn sàng tha thứ những lầm lỗi và thiếu sót của cha ông chúng ta. Sự liên đới giữa người đang sống và người đã qua đời tạo nên một mối dây thiêng liêng: người sống cầu nguyện cho kẻ đã khuất, người quá cố bầu cử cho người còn sống.

Lạy Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, xin Mẹ cầu bầu cho các linh hồn thân yêu của chúng con.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.GIỜ KINH GIA ĐÌNH
1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Đọc 1 kinh

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...

5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.Hát một bài về Đức Mẹ.01.11.2017 Thứ Tư

CÁC THÁNH NAM NỮ Mt 5,1-12a

“Phúc thay ai hiền lành,

vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” (Mt 5,4).

Như Mẹ: Hiền lành là một đức tính cần thiết đối với người tín hữu Kitô. Chính Chúa Kitô đã mời gọi chúng ta học cách sống hiền lành như Người. Ai sống hiền lành thì sẽ được phúc, mà phúc lớn nhất đó là được Đất Hứa làm gia nghiệp, tức là được Nước Trời.

Với Mẹ: Sống trong xã hội đầy dẫy sự dữ và giả dối, việc sống hiền lành là một điều khó. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đối xử hiền lành với những người sống xung quanh chúng con. Xin cho những người gian ác biết cải thiện đời mình mà sống cho hiền hoà.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, Mẹ đã hiện ra tại Fatima để bày tỏ lòng nhân hậu của Mẹ đối với số phận loài người chúng con. Xin Mẹ tiếp tục dủ thương mà khẩn cầu cùng Chúa cho tất cả chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).02.11.2017 Thứ Năm đầu tháng

LỄ CÁC ĐẲNG Lc 23,33.39-43

“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được

ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43).

Như Mẹ: Những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Họ là những người đã từng sống. Ai sống mà chẳng mắc lầm lỗi. Có lầm lỗi sửa chữa được, mà cũng có lầm lỗi chưa thể sửa chữa được. Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, xin Thiên Chúa thương tha thứ cho những lỗi lầm của họ, để nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, họ sớm được hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng.

Với Mẹ: Chúa Giêsu đã hứa ban thưởng Thiên Đàng cho người trộm lành biết ăn năn. Xin cho chúng con biết luôn tin cậy vào tình thương hay tha thứ của Chúa mà sống cho nên người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin Mẹ dủ thương an ủi các linh hồn đang phải chịu đau khổ nơi lửa luyện hình. Amen.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

03.11.2017 Thứ Sáu đầu tháng

Th. Martinô de Porres, ts Lc 14,1-6

“Có được phép chữa bệnh

ngày Sabát hay không” (Lc 14,3).

Như Mẹ: Bệnh tật là điều mà người ta đều tìm cách để tránh. Người mang bệnh thường mong muốn được chữa khỏi. Chúa Giêsu xuất hiện như một vị thầy thuốc đầy nhân hậu. Chúa muốn cứu chữa các bệnh nhân. Cứu chữa các bệnh nhân là một điều tốt, vì thế làm việc tốt thì làm lúc nào cũng được.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ngày nay có nhiều người mang bệnh nặng, đó là bệnh mất lòng tin vào Chúa. Xin Chúa thương chữa lành căn bệnh về niềm tin này nơi họ, để họ tìm được niềm tin vào Chúa là Vua của muôn loài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin Mẹ nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh bệnh tật khổ đau, và xin cho chúng con cũng biết cảm thông với nỗi đau của họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).04.11.2017 Thứ Bảy đầu tháng

Th. Carôlô Bôrômêô, gm Lc 14,1.7-11

“Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;

còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11).

Như Mẹ: Người đời thường thích được tôn vinh. Đối với Chúa Giêsu, khiêm nhường lại có giá trị hơn. Chính Chúa là Vua trời đất, nhưng đã hạ cố làm một con người thấp hèn, thậm chí chấp nhận chết ô nhục trên thập giá. Chúa hạ mình xuống, nên Chúa đã được Chúa Cha tôn lên. Chúng ta là loài thụ tạo, cần phải hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa.

Với Mẹ: Chúa đã tự hạ xuống địa vị thấp hèn của con người để nâng con người lên, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết sống khiêm hạ trước mặt người đời, đặc biệt luôn biết tôn vinh Chúa lên trên hết mọi sự và mọi loài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, Mẹ thật khiêm nhường khi xưng mình là nữ tỳ của Chúa, xin cầu bầu cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

05.11.2017 Chúa Nhật 31 TN A

Thánh vịnh tuần 3 Mt 23,1-12

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả,

phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11).

Như Mẹ: Khiêm nhường phục vụ là một đòi hỏi đối với người môn đệ Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô là Chúa, nhưng cũng đã hạ mình xuống làm người phục vụ. Như thế, trước mặt Chúa, ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ.

Với Mẹ: Con người thường thích được người khác phục vụ. Còn với Chúa Kitô, Chúa đã tự hạ mình xuống phục vụ người khác và hiến dâng mạng sống mình vì họ, xin Chúa dạy chúng con biết sống tinh thần phục vụ. Và xin cho chúng con khi làm điều gì cho ai, thì vui vẻ làm như là làm cho chính Chúa vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, Mẹ đã hết lòng cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, xin Mẹ giúp chúng con nhiệt tâm với việc nhà Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).06.11.2017 Thứ Hai

Tuần 31 TN Lc 14,12-14

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đùi mù” (Lc 14,13).

Như Mẹ: Quanh chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh thật đáng thương: nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù... Những người nghèo là hình ảnh của Chúa Giêsu. Ai giúp đỡ những người bé nhỏ đó, là giúp đỡ chính Chúa vậy. Ai rộng lòng với người bé nhỏ thì sẽ được Chúa ban phần thưởng lớn lao.

Với Mẹ: Bệnh tật và nghèo khó không phải là nỗi bất hạnh. Chính Chúa đã xuống thế làm người để mang lấy bệnh tật và nghèo khó của con người, từ đó làm cho con người được sống dồi dào. Xin Chúa nâng đỡ những người bệnh tật và nghèo khó, và xin cho họ biết kết hợp với những đau khổ của Chúa vì phần rỗi con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin Mẹ sửa dạy và giải cứu những tội nhân đang trên bờ vực phải chết đời đời.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

07.11.2017 Thứ Ba

Tuần 31 TN Lc 14,15-24

“Phúc thay ai được dự tiệc

trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14,15).

Như Mẹ: Ở trần gian này, tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Trong xã hội tiêu thụ này, tiệc tùng liên miên làm cho người ta sợ: sợ mập, sợ bệnh... Như thế, cứ tham gia nhiều tiệc lại là hoạ. Chỉ có một tiệc, tiệc vĩnh cửu, tiệc của hạnh phúc không bao giờ cùng, đó là tiệc Nước Trời. Tiệc Nước Trời luôn mở rộng, Chúa mời gọi tất cả chúng ta vào tham dự.

Với Mẹ: Hạnh phúc trần gian chỉ là tạm bợ, xin cho con người đang sống trong trần gian luôn khao khát những giá trị Nước Trời mai sau. Và xin cho chúng con cũng biết chuẩn bị tinh thần cho bữa tiệc Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, Mẹ đang dự tiệc Nước Trời, xin Mẹ nhìn đến đoàn con đang sống trong lũng đầy nước mắt mà cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).08.11.2017 Thứ Tư

Tuần 31 TN Lc 14,25-33

“Ai trong anh em không từ bỏ hết

những gì mình có,

thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33).

Như Mẹ: Môn đệ là người được mời gọi đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã từ bỏ hết địa vị vinh quang trên trời, xuống thế gian làm người, hy sinh cả mạng sống mình để cứu con người. Người môn đệ được mời gọi noi gương Thầy, bỏ mọi sự vì Thầy và vì Lời của Thầy.

Với Mẹ: Cuộc sống vật chất ngày nay đang làm cho nhiều người tín hữu lơ là với đời sống thiêng liêng. Xin Chúa ban ơn giúp sức để người tín hữu chúng con luôn biết bám chặt vào Chúa, lấy Chúa làm trung tâm đời mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi. Mẹ là người nữ tỳ của Chúa, là người nghèo của Chúa; Mẹ đã sống hết lòng vì Chúa. Xin Mẹ hướng dẫn những môn đệ của Chúa để họ biết chọn Chúa trên hết mọi sự.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

09.11.2017 Thứ Năm

Cung hiến tđ Laterano, lễ kính Ga 2,13-22

“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,

mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Ga 2,17).

Như Mẹ: Công việc của nhà Chúa được giao phó cho các môn đệ của Chúa. Người môn đệ khi hết lòng vì Chúa thì cũng hết lòng vì công việc nhà Chúa. Cái gì cũng có giá của nó. Nhiệt tâm lo việc nhà Chúa thì phải thiệt thân thôi, mà ai chấp nhận thiệt thân vì Chúa thì phần thưởng dành cho người đó thật lớn lao.

Với Mẹ: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại thiếu, xin Chúa ban cho Hội Thánh có nhiều thợ gặt nhiệt tình, và xin cũng thôi thúc các thành phần trong Hội Thánh dấn thân nhiều hơn vào sứ vụ thăng tiến đời sống của con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ đồng hành với các tín hữu để họ ý thức đem các giá trị Tin Mừng thấm nhập vào trong các sinh hoạt thường ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).10.11.2017 Thứ Sáu

Th. Lêô Cả, gh-tsht Lc 16,1-8

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16,8).

Như Mẹ: Khôn khéo là một nghệ thuật. Cư xử khôn khéo là điều cần trong đời sống hằng ngày. Người môn đệ cần lấy lòng bác ái và tình huynh đệ mà đối xử tốt với nhau, đó là một nghệ thuật của sự khôn khéo. Chúng ta có thể học hỏi nơi những người khác những điều tốt, để tự hoàn thiện mình.

Với Mẹ: Sống trên đời này, con người cần đến nhau. Xin Chúa cho người với người biết tôn trọng nhau. Và xin cho người tín hữu của Chúa cũng biết lấy tình bác ái huynh đệ mà cư xử tốt với người đồng loại.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, Mẹ đã đối xử nhân hậu và hài hoà với những người xung quanh. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống chân thật với nhau, biết nâng đỡ nhau và biết chia sẻ tình yêu của Chúa cho tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).11.11.2017 Thứ Bảy

Th. Martino, gm Lc 16,9-15

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ,

thì cũng trung tín trong việc rất lớn” (Lc 16,10).

Như Mẹ: Trung tín là một nhân đức cần thiết đối với con người. Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ sống trung tín, không chỉ trong việc lớn mà còn trong những việc rất nhỏ. Sự trung tín trong việc nhỏ sẽ là mối dây giúp người môn đệ kiên tâm và trung tín trong việc lớn.

Với Mẹ: Chúa là Đấng trung tín, Chúa hứa là Chúa sẽ thực hiện. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu và trung tín của Chúa mà đoái nhìn đến nhân loại lầm than tội lỗi. Xin cho chúng con giữ lòng thành tín với Chúa hôm nay và mãi mãi.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã sống trung thành trong bậc làm tôi Chúa trọn đời. Xin Mẹ giúp các đôi vợ chồng, đặc biệt các đôi vợ chồng trẻ luôn sống trung tín với nhau, dựa trên giao ước bất khả phân ly mà Chúa đã thiết lập.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

12.11.2017 Chúa Nhật 32 TN A

Thánh vịnh tuần 4 Mt 25,1-13

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13).

Như Mẹ: Người ta thường hay mải mê những sự chóng qua ở trần gian này. Suốt ngày cứ loay hoay với những chuyện vật chất, mà không màng chi những giá trị thiêng liêng. Ai cũng biết là mình rồi sẽ phải chết, khi chết thì phải bỏ mọi của cải vật chất lại. Thế mà, ít người lo lắng cho giá trị của Nước Trời. Thật uổng phí!

Với Mẹ: Cuộc sống vật chất ngày nay làm cho con người chao đảo trong vòng xoáy của bạc tiền. Xin Chúa lôi kéo chúng con biết hướng nhìn lên Chúa, và xin giúp chúng con kiên tâm chăm lo đời sống thiêng liêng mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, khi còn ở trần gian, Mẹ luôn gắn kết với Chúa. Bây giờ, ở trên trời, Mẹ lại càng gắn kết với Chúa hơn, xin Mẹ phù giúp cho chúng con còn ở trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

13.11.2017 Thứ Hai

Tuần 32 TN Lc 17,1-6

“Khốn cho kẻ làm cớ

cho người ta vấp ngã” (Lc 17,1).

Như Mẹ: Người Việt có câu: “Ai nên khôn mà chẳng vấp ngã đôi lần”. Có vấp váp thì mới cứng cáp được. Đó là nói về kinh nghiệm sống ở đời. Còn Chúa Giêsu nói là: “khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã”. Ở đây là cớ làm cho người ta phạm tội. Người tín hữu được mời gọi nêu gương sáng cho người ta noi theo, và cố gắng tránh làm cớ vấp phạm cho người khác.

Với Mẹ: Thanh niên nam nữ sống trong xã hội ngày nay phải đối diện với nhiều cạm bẫy. Xin Chúa gìn giữ họ khỏi những hiểm nguy của thế gian, và xin hướng dẫn họ biết chọn Chúa và biết lấy Chúa làm điểm tựa cho đời mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, Mẹ là mẫu gương về đời sống nhân đức. Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi những giả trá của thế gian, và xin giúp chúng con hết lòng cậy trông vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

14.11.2017 Thứ Ba

Tuần 32 TN Lc 17,7-10

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).

Như Mẹ: Người đầy tớ luôn luôn phải thể hiện tính khiêm nhường và chăm chỉ đối với việc ông chủ đã giao. Mỗi người tín hữu chúng ta là đầy tớ, còn Thiên Chúa là ông chủ. Chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường và trung thành chu toàn bổn phận hằng ngày như một đầy tớ. Như thế, phần thưởng chúng ta sẽ được rất lớn lao.

Với Mẹ: Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình. Xin Chúa giúp chúng con thực thi bổn phận hằng ngày trong chức vụ được giao với niềm vui và lòng nhiệt tâm, để tình thương và sức mạnh của Chúa được thực hiện trong đời sống của chúng con giữa trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, Mẹ đã phục vụ Chúa như người nữ tỳ trung tín. Xin Mẹ giúp Giáo Hội luôn trung thành với sứ vụ Chúa giao.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

15.11.2017 Thứ Tư

Th. Alberto Cả, gm-tsht Lc 17,11-19

“Lạy thầy Giêsu,

xin dủ lòng thương chúng tôi” (Lc 17,13).

Như Mẹ: Những người bệnh tật thường cần đến tình thương của người khác, cần được cứu chữa. Nhưng khát vọng đó không phải khi nào cũng được đáp ứng. Chúa Giêsu được sai đến trần gian là để đáp lại khát vọng được yêu, được cứu và được sống của con người. Ước gì những người đau khổ hay bệnh tật luôn biết chạy đến với lòng thương xót của thầy Giêsu.

Với Mẹ: Mỗi người có hoàn cảnh và nỗi khổ riêng. Xin Chúa thương xót những hoàn cảnh éo le, đau khổ hay bệnh tật mà nâng đỡ họ. Xin cho chúng con cũng biết chạy đến với lòng thương xót vô biên của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, chúng con đang ở chốn trần gian khổ ải, xin Mẹ nâng đỡ ủi an chúng con luôn luôn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).