Lễ Đức Mẹ dâng mình 21/11

Nhập lễ : Đức Mẹ dâng mình

Download File


Đức Mẹ dâng mình

Download File


Mẹ đầy ơn phúc

Download File


Lời ca dâng

Download File


Dâng lời ngợi khen mp3

Download File


Danh Ngài là Thánh

Download FileĐáp ca (Xin lưu ý, đáp ca là Thánh ca Magnificat, Alleluia là Lc1, 28 )

Lễ Đức Mẹ Mân Côi mp4

Download File


Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Download File


Alleluia ở đây

Download File


Linh hồn tôi 2 mp3
Bè mp4

Download File


Đáp ca Lễ Mẹ Mân Côi (Impr)
Alleluia mp4

Download File


Linh hồn tôi 5 Mp3

Download File


Thánh ca ngợi khen Mp4

Download File


Linh hồn tôi ngợi khen mp3

Download File


Đáp ca Lễ Mẹ Mân Côi

Download File


Đáp ca Lễ Đức Mẹ Dâng Mình mp3

Download File


Aleluia Lễ Đức Mẹ Dâng Mình
Lấy ở Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Download FileDâng lễ : Với Mẹ con dâng mp3

Download File

Với Mẹ con dâng mp3

Download File


Với Mẹ con dâng

Download File

Với Mẹ con dâng lễ tế mp4
Khúc tri ân mp3
Bè mp4
Hiến lễ đời con (Impr) mp3
Với của lễ mp4
Với Chúa con đi mp3

Download File


Linh hồn con ngợi khen Thiên Chúa

Download File


Kết lễ : Dâng Mẹ mp4

Download File