Tên :  NAB.jpg
Xem : 56
Kích cở :  16.2 KB

Cuốn này m xem trên nhasachducme.org, đây hình như là bản dịch NAB cho công giáo ở mỹ. Không biết có bản tiếng việt k vậy