Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  product_s1145.jpg
Lần xem: 370
Kích thước:  119.2 KB
Các Giờ Kinh Phụng Vụ (trọn bộ 4 quyển)


- Tác giả : Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

- Khổ : (12 x 18)cm

- Số trang: 7.074 trang

- Nhà xuất bản : Tôn giáo

- Trọng lượng : 8.500 gramNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  product_s1146.jpg
Lần xem: 431
Kích thước:  79.5 KB
Chào mn, cuốn CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ trọn bộ 4 cuốn có phải gồm 4 cuốn nhỏ ntn không?