BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 1B MÙA VỌNG
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Ngọc Ánh