BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 2B MÙA VỌNG
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Yến - Ngọc