BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 3B MÙA VỌNG
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Yến Ngọc