BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 4B MÙA VỌNG
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Thanh Phi