BÀI CA LỜI CHÚA
LỄ THÁNH GIA THẤT
Nhạc: Vinam
Thể hiện: Thanh Phi