Em có nghe nói ngoài việc đọc kinh Mân côi để cầu ơn Mẹ cho các linh hồn nơi luyện ngục thì cũng cần mặc áo Đức Bà camerlo. Thánh Simon Stock đã được Đức Mẹ hứa sẽ cứu những ai mặc áo Đức Bà ra khỏi luyện ngục vào ngày thứ 7 đầu tháng sau khi chết.

Em là tân tòng, sớm tối đọc kinh Mân Côi để cầu cho linh hồn mồ côi, mà e cũng muốn rỗi linh hồn mình để về Nước Chúa. Em rất muốn mặc áo Đức Bà, nhưng nghe nói phải dc cha làm phép rồi phải qua những nghi thức thủ tục gì đó nữa rất nhiều, có không ạ anh/chị/em?

Giup cho em lời khuyên, em yêu Đức Mẹ rất nhiều. Mỗi lần nhìn tượng Đức Mẹ là em chỉ muốn cầu nguyện, chả tha thiết làm việc gì nữa